Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία

Στις συνεδρίες ακολουθείται η Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΓΣΘ) ως θεραπευτική προσέγγιση. Η ΓΣΘ διερευνά τις γνωσίες, δηλαδή τις σκέψεις του θεραπευόμενου, και επικεντρώνει τη θεραπευτική διαδικασία στην ερμηνεία που δίνει ο θεραπευόμενος στα γεγονότα παρά στα γεγονότα καθαυτά.

Η γνωσιακή συμπεριφορική προσέγγιση αναπτύχθηκε κατά τον 20ο αιώνα, κυρίως τη δεκαετία του 1960, από τον ψυχίατρο Aaron T. Beck, και η συλλογιστική της βασίζεται στην υποκειμενική αντίληψη και ερμηνεία των καταστάσεων από τον άνθρωπο. Πρώτος ο στωικός φιλόσοφος Επίκτητος είχε επισημάνει τη σπουδαιότητα της υποκειμενικής ερμηνείας των γεγονότων και η ΓΣΘ επικεντρώνει τη θεραπευτική διαδικασία στην επίδραση αυτής ακριβώς της ερμηνείας.

Θεμελιώδες στοιχείο της ΓΣΘ αποτελεί η σχέση, ο «φαύλος κύκλος», που δημιουργείται μεταξύ σκέψεων, συμπεριφοράς και συναισθημάτων. Αρχή της ΓΣΘ αποτελεί το ότι οι σκέψεις, η συμπεριφορά και τα συναισθήματα αλληλεπιδρούν και ότι όλες οι ψυχολογικές και συναισθηματικές δυσκολίες εδράζονται στη δυσλειτουργική αλληλεπίδρασή τους.

Μέσω της ΓΣΘ, ο θεραπευόμενος τροποποιεί:

  • το πώς σκέφτεται (γνωσίες)
  • το πώς αισθάνεται (συναίσθημα)
  • το πώς πράττει (συμπεριφορά)

Μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία ο θεραπευόμενος ανακαλύπτει πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που βιώνει και πώς θα μετατρέψει τις δυσλειτουργικές και τις αρνητικές σκέψεις του σε λειτουργικές. Στο πλαίσιο της ΓΣΘ και σε συνεργασία με το θεραπευτή, ο θεραπευόμενος διερευνά βαθύτερες πεποιθήσεις, δυσλειτουργικά σχήματα και αυτόματες σκέψεις.

Η ΓΣΘ είναι μία δομημένη και συνήθως βραχύχρονη θεραπεία, εστιάζει στο παρόν και έχει συγκεκριμένους θεραπευτικούς στόχους. Με την ολοκλήρωση της θεραπευτικής διαδικασίας, και σε συνεργασία με το θεραπευτή, ο θεραπευόμενος θα έχει γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, θα έχει λειτουργικές σκέψεις και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει επαρκώς τις δυσκολίες που ανακύπτουν.

Βάσει επιστημονικών ερευνών, η ΓΣΘ είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματική θεραπεία για δυσκολίες που αφορούν σε:

  • Συναισθηματικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη
  • Αγχώδεις διαταραχές, όπως η κρίση πανικού
  • Φοβίες
  • Ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές
  • Διαταραχές πρόσληψης τροφής
  • Διαχείριση καθημερινών ζητημάτων, όπως η δυσκολία στον ύπνο και η διαχείριση θυμού

Ο θεραπευτής δημιουργεί τις κατάλληλες θεραπευτικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας που θα βοηθήσουν το θεραπευόμενο να αντιμετωπίσει επαρκώς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να βελτιώσει την καθημερινότητά του.