Ψυχοθεραπεία

Η συνεδρία ατομικής ψυχοθεραπείας αφορά σε μία διαδικασία κατά την οποία ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος χτίζουν μία σχέση εμπιστοσύνης, κατανόησης και συνεργασίας. Η συνεδρία λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο διαλόγου και ειλικρινούς επικοινωνίας όπου ο θεραπευόμενος εκφράζει τις σκέψεις του, μαθαίνει να διαχειρίζεται τις συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αποδέχεται και εμπιστεύεται τον εαυτό του. Η ψυχοθεραπεία στοχεύει στη διερεύνηση αυτόματων αρνητικών σκέψεων, δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και σχημάτων και στη μετατροπή αυτών σε λειτουργικές.

Η ψυχοθεραπεία εστιάζει στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν σε:

 • Συναισθηματικές διαταραχές
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Φοβίες
 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές
 • Αυτοεκτίμηση και εικόνα εαυτού
 • Διαχείριση της καθημερινότητας

Συμβουλευτική

Η συνεδρία συμβουλευτικής αφορά στη ψυχολογική υποστήριξη ενηλίκων, εφήβων, παιδιών, ζευγαριών και οικογενειών για τη διαχείριση δυσκολιών που ανακύπτουν. Η συμβουλευτική διαδικασία εστιάζει στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας και στην αναζήτηση τρόπων διαχείρισης των προβλημάτων. Η συμβουλευτική στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση και ανακούφιση από συναισθηματικές και ψυχολογικές δυσκολίες που αφορούν σε διαπροσωπικές σχέσεις, επαγγελματικά ή άλλα καθημερινά ζητήματα.

Η συμβουλευτική προτείνεται για τη διαχείριση δυσκολιών που αφορούν σε:

 • Πένθος
 • Καθημερινές συγκρούσεις
 • Επαγγελματικό προσανατολισμό
 • Δυσκολίες διαπροσωπικής επικοινωνίας
 • Δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον
 • Άλλες προσωπικές δυσκολίες

Αθλητική Ψυχολογία

Η συνεδρία αθλητικής ψυχολογίας αφορά στη ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη αθλητών και στην ανάπτυξη πνευματικών και γνωστικών δεξιοτήτων. Η συνεδρία πραγματοποιείται ακολουθώντας εξατομικευμένη προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κάθε αθλητή, το αθλητικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται και τους στόχους του. Η συνεργασία με αθλητικό ψυχολόγο δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιου «προβλήματος» ή δυσκολίας, αλλά στοχεύει στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης ή/και στη βελτίωση της ψυχολογικής και συναισθηματικής κατάστασης του αθλητή. Μέσα από τις συνεδρίες ο αθλητής προετοιμάζεται καλύτερα για την αντιμετώπιση ψυχολογικών ή συναισθηματικών δυσκολιών, αναπτύσσει ψυχολογικές, πνευματικές και γνωστικές δεξιότητες και μαθαίνει να προλαμβάνει καταστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αθλητική του απόδοση.

Η αθλητική ψυχολογία περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν σε:

 • Βελτίωση της απόδοσης
 • Μείωση άγχους
 • Αύξηση και διατήρηση συγκέντρωσης
 • Αύξηση αυτοπεποίθησης
 • Διαχείριση σκέψεων
 • Διαχείριση συναισθημάτων
 • Ανάκαμψη μετά από τραυματισμό
 • Αποτελεσματικότερη Επικοινωνία Αθλητών-Προπονητών-Γονέων

Σεμινάρια Αθλητικής Ψυχολογίας

Τα σεμινάρια αθλητικής ψυχολογίας απευθύνονται σε αθλητικούς συλλόγους, ακαδημίες και άλλους φορείς. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας που αφορά σε αθλητές, προπονητές, γονείς και άλλους εμπλεκόμενους στο αθλητικό περιβάλλον. Η θεματολογία και ο τρόπος προσέγγισης του κάθε σεμιναρίου προσαρμόζονται στις ανάγκες του ακροατηρίου. Τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα είτε ως μέρος ευρύτερης συνεργασίας με σύλλογο ή φορέα στο πλαίσιο προγράμματος ψυχολογικής προετοιμασίας είτε πραγματοποιούνται μεμονωμένα κατόπιν αιτήματος. Τα σεμινάρια καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας.

Ενδεικτικές θεματικές αφορούν σε:

 • Διαχείριση συναισθημάτων
 • Αύξηση παρακίνησης
 • Μείωση άγχους
 • Αύξηση συγκέντρωσης
 • Εξάσκηση ψυχολογικών τεχνικών
 • Διαχείριση και ανάκαμψη από τραυματισμό
 • Επικοινωνία μεταξύ αθλητών και προπονητών (ή και γονέων)

Online Υπηρεσίες

Η παροχή όλων των υπηρεσιών (συνεδρίες ατομικής ψυχοθεραπείας & συμβουλευτικής, συνεδρίες & σεμινάρια αθλητικής ψυχολογίας) δύναται να πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά, είτε λόγω απόστασης είτε λόγω άλλων περιορισμών. Μελέτες δείχνουν ότι η online διεξαγωγή συνεδριών είναι εξίσου αποτελεσματική με τη διεξαγωγή συνεδριών με φυσική παρουσία.

Η παροχή online υπηρεσιών προτείνεται ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις δυσκολιών μετακίνησης, περιορισμού χρόνου και ενδιαφέροντος συνεργασίας εκτός Αθηνών.

Κλείστε το ραντεβού σας

Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού